1. خانه
 2. chevron_right
 3. فرم فراخوان کتاب

فرم فراخوان کتاب

هزینه های درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه

برای دانلود فایل فرم فراخوان کتاب سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ اینجا کلیک کنید
مشخصات
مبلغ (ریال)
داخل روی جلد
200,000,000
داخل پشت جلد
200,000,000
صفحات رنگی داخلی
30,000,000
صفحات اول سمت راست و سمت چپ
150,000,000
صفحات دوم الی پنجم دو طرف 5 صفحه آخر
50,000,000
صفحات ششم الی دهم دو طرف
35,000,000
پاورقی تمام صفحات
250,000,000
پشت جلد / نصف صفحه
300,000,000
پشت جلد / تمام صفحه
600,000,000

مشخصات شرکت کننده


  طرح آگهی باید با فرمت tiff به صورت CMYK و با دقت dpi ۳۰۰ با در نظر گرفتن ۱۰mm فاصله برش از هر طرف با ابعاد ۲۱۱۳/۵cm حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ به آدرس ایمیل info@roshanrooz.com و یا تلگرام شماره موبایل ۰۹۹۱۲۸۰۳۱۷۰ ارسال گردد.
  لازم به ذکر است در صورتی که تا تاریخ مذکور طرح ارسال نگردد مسئولیت آن به عهده درخواست کننده خواهد بود.

  آگهی تعداد صفحات جهت درج مشخصات و یا صفحات گرافیکی انتخاب گردید.

  در صورت انصراف پس از تایید قرار داد آگهی شرکت کنندگان مستلزم به پرداخت ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد میباشد.

  WordPress Lightbox